2018: Podukrep 4.2: Nakup opreme za proizvodnjo piva

Podukrep št. 4.2 v okviru EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ EU je nemenjen podpori za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Projekt nakupa (dodatne) opreme za proizvodnjo piva okviru podukrepa 4.2 (št. odločbe 33141-1036/2018/12) obsega nakup in zagon štirih 80 hl posod za fermentacijo piva, dveh 80 hl posod za hrambo piva ter nakup dveh hladilnih agregatov zrak/voda, vsak je nazivne moči 40 kW.

Projekt bomo izvedli v dveh fazah: prva faza se je izvedla v letu 2019, druga pa se bo izvedla v letu 2021.

Z nakupom dveh izoliranih posod za ferementacijo piva, vsaka prostornine 80 hl in ene izolirane posoda za hrambo piva prostornine 80 hl, ter pripadajočega haldilnega agegata, nazivne moči 40 kW, smo v letu 2019 povečali nominalni procesni volumen posod za fermentacijo in hrambo piva za 240hl, kar je pomeni podvojitev kapacitet za frementacijo in hrambo piva..

V letu 2021 pa bomo te kapacitete povečali še za dodatnih 240hl, na skupnih 720hl. Za ustrezno hlajenje dveh dodatnih fermentorjev piva volumna 80 hl in ene 80 hl posode za hrambo piva, ki jih bomo leta dali v pogon leta 2021, bo skrbel še en dodani hladilni agregat nazivne moči 40 kW.

Glavni cilj nakupa dodatne opreme za proizvonjo piva oz. širitve proizvodnih kapacitet je predelava 80 ton ječmenovih/pivskih sladov v letu 2022 oz. predelava 100 ton slednjih v letu 2024.

 

2019: Podukrep 4.2: Nakup opreme za proizvdnjo piva

Podukrep št. 4.2 v okviru EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ EU je nemenjen podpori za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Projekt nakupa dodatne opreme za proizvodnjo piva v okviru podukrepa 4.2 (št. odločbe 33141-1023/2019/12) obsega nakup in zagon polnilne linije za pločevinke ter polnilne linije za kovinske sode s pripadajočimi 300 kosi inox povratnih sodov, volumna 25 litrov. Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2020.

Polnilnico kovinskih povratnih sodov in polnilnico pločevink bomo uporabili predvsem pri optimizaciji proizvodnje in trženju piva tipa Pils, kar bo prispevalo k povečevanju konkrenčnosti naše pivovarne na določenih trgih in v določenih tržnih segmentih, posldečno pa to pomeni tudi povečanje prihodkov in dodane vrednosti na zaposlenega.

Končni cilj nakupa dodatne opreme za proizvonjo piva oz. širitve proizvodnih kapacitet je povečanjeobseg aprizvodnje piva in predelava 86,4 ton ječmenovih/pivskih sladov v letu 2023 oz. predelava 108 ton slednjih v letu 2025.